Hypnose

Hypnose is een techniek waarbij de persoon in kwestie in een verhoogde staat van concentratie terechtkomt, waarbij ze meer gevoelig zijn voor suggesties. Het onderbewustzijn is de belangrijkste factor in hypnose en het is waar de veranderingen plaatsvinden die worden bewerkstelligd door de suggesties.

Hypnose kan gebruikt worden voor het beheersen van chronische pijn, door het wijzigen van de manier waarop het onderbewustzijn de pijn ervaart. Tijdens de hypnose kunnen suggesties worden gegeven om de pijn te verminderen. Dit gebeurt door middel van concentratie op de hypnotische suggesties, en het versterken van deze suggesties door herhaling tijdens sessies.

de hoeveelheid verandering die kan worden bewerkstelligd door de hypnotische suggesties wordt bepaald door de diepte van de hypnose. Door de concentratie te verhogen tijdens de hypnose, worden de suggesties dieper in het onderbewustzijn ingeprent, waardoor ze beter werken en het effect daarvan op de chronische pijn groter is.

kritsche factor

De kritische factor speelt een belangrijke rol bij hypnose omdat het verantwoordelijk is voor de filter die het onderbewustzijn heeft voor suggesties en informatie. Het is de interne sensor die bepaalt welke informatie het onderbewustzijn accepteert en welke niet.

Tijdens hypnose wordt de kritische factor verzacht, waardoor het onderbewustzijn meer gevoelig is voor suggesties. Wanneer de kritische factor verzacht is, is het onderbewustzijn meer open voor verandering, en zijn hypnotische suggesties in staat om direct in het onderbewustzijn te worden geaccepteerd en uitgevoerd.

Concentratie speelt een belangrijke rol bij het verzachten van de kritische factor, omdat het de aandacht van de persoon richt op de hypnotische suggesties en afleidt van de interne sensor. Hoe sterker de concentratie, hoe minder invloed de kritische factor heeft, en hoe effectiever de hypnotische suggesties kunnen zijn.

Om een succesvolle hypnose te hebben, is het dus belangrijk om een hoog niveau van concentratie te bereiken, zodat de kritische factor verzacht wordt en de hypnotische suggesties effectief kunnen zijn.

Somnambulisme

Somnambulisme tijdens een hypnose sessie verwijst naar een diepe staat van trance, waarin de hypnotiseur de hypnotische suggesties kan geven en de persoon in kwestie ze kan ontvangen.

Tijdens deze staat van somnambulisme is het onderbewustzijn van de persoon zeer gevoelig voor suggesties, en dus meer in staat om veranderingen door te voeren dan wanneer ze wakker zijn. Hypnotische suggesties die in deze staat worden gegeven, kunnen diep ingebed worden in het onderbewustzijn, waardoor het effect ervan op de lange termijn groter is.

Het bereiken van de staat van somnambulisme tijdens een hypnose sessie vereist een hoog niveau van concentratie en vertrouwen in de hypnotiseur, en het is belangrijk om te onthouden dat de persoon altijd in staat is om te weigeren om handelingen uit te voeren die in strijd zijn met hun persoonlijke waarden of morele code.